Akumplast JSC is a private company established in 1985, which produces the first battery box made of polypropylene in Bulgaria.

The enterprise specializes in the production of polypropylene crates, battery boxes and hard plastic packaging.

At Akumplast JSC, a closed production cycle has been achieved - from 3D modeling, tooling (syringe molds), the final plastic product and plastic recycling.

recycling
Акумпласт АД е частно дружество създадено през 1985г., което произвежда първата акумулаторна кутия от полипропилен в България.

Предприятието е специализирано в производството на полипропиленови каси, акумулаторни кутии и твърди пластмасови опаковки.
В Акумпласт АД е постигнат затворен производствен цикъл - от 3D моделирането, инструменталната екипировка (шприц форми), крайният пластмасов продукт и рециклирането на пластмаса.
SUBMIT
AN ENQUIRY

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА    OFFER REQUEST