Акумпласт АД е частно дружество създадено през 1985г., което произвежда първата акумулаторна кутия от полипропилен в България.

Предприятието е специализирано в производството на полипропиленови каси, акумулаторни кутии и твърди пластмасови опаковки.

В Акумпласт АД е постигнат затворен производствен цикъл - от 3D моделирането, инструменталната екипировка (шприц форми), крайният пластмасов продукт и рециклирането на пластмаса.

recycling
Акумпласт АД е частно дружество създадено през 1985г., което произвежда първата акумулаторна кутия от полипропилен в България.

Предприятието е специализирано в производството на полипропиленови каси, акумулаторни кутии и твърди пластмасови опаковки.
В Акумпласт АД е постигнат затворен производствен цикъл - от 3D моделирането, инструменталната екипировка (шприц форми), крайният пластмасов продукт и рециклирането на пластмаса.
Запитване
за оферта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА    ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА