Рециклиране

Постоянното влошаване на околната среда представлява огромен международен проблем. Ако излезе извън контрол този проблем ще има сериозен отрицателен ефект върху качеството на нашия живот и нашето здраве, а също така ще разруши естествената среда, в която живеем. Това, което в най-голяма степен води до влошаване на околната среда, е недоброто управление на отпадъците. Годишно в Бълария се образуват приблизително 12 000 000 тона битови и промишлени отпадаци, като около 7% от тях са отпадаци от пластмаси или 840 000 тона.

Какво представлява управлението на отпадъците?

Управлението на отпадъците е дейност, която цели да оползотвори отпадъците по максимално практичен начин. Под отпадъци разбираме всичко онова, което изхвърляме - от използвани електрически крушки, цигарени угарки, бутилки от безалкохолни напитки, кофички за кисело мляко, неизползваеми вече мебели, използвани пакетчета чай, каси, щайги до хартия и промишлени отпадъци. Най-добрият начин, по който можем да използваме отпадъците, е да ги рециклираме.

Управлението на отпадъците включва тяхното събиране, транспортиране и обработка. Рециклирането на отпадъци, повторната употреба на материали и предмети, изгарянето, събирането на сметища и компостирането се разглеждат като обработка на отпадъци.

Рециклирането и купуването на екологични продукти е началото, което е в наши ръце и наша отговорност към природата.

Защо да рециклираме пластмаси?

  • запазване на невъзообновяемите природните богатства – за производството на пластмаси се използват 8% от световните потребности на нефт и природен газ /4% като суровина и 4% като енергия по време на производството/
  • намаляване консумацията на енергия
  • намаляване количествата на натрупаните отпадаци
  • намаляване емисиите във въздуха на въглероден двуокис (CO2), азотен окис (NO) и серен диоксид (SO2).
Идентификационен код
на пластмасата
Вид пластмаса Описание Приложения при
първа преработка
на пластмасата
Някои приложение на рециклираната пластмаса
Полиетилен терефталат

Полиетилен терефталат polyethylene terephthalate
PET

Прозрачна и много твърда пластмаса, може да се използва ката нишка Бутилки за безалкохолни напитки, минерална вода, текстилни нишки и др. Бутилки за безалкохолни напитки, фолио за опаковки, килими, мокети и др.
Полиетилен висока плътност Полиетилен висока плътност
high density polyethylene
HDPE
Много разпространена пластмаса, предимно е бяла или оцветена Торбички, чували, бутилки, опаковки за храни, каси, щайги и др. Кошчета за боклук, каси, тръби, палети и др.
Непластифициран поливинил хлорид Непластифициран поливинил хлорид
unplasticised polyvinyl chloride
UPVC
Изключително твърда пластмаса Бутилки за минерална вода, сокове, блистерни опаковки и др. Тръби, фитинги, бутилки и др.
Пластифициран поливинилхлорид
plasticised polyvinyl chloride
PPVC
Еластична и прозрачна пластмаса Маркучи, подметки на обувки, опаковки и др. Индустриални подови покрития, тръби и др.
Полиетилен ниско налягане Полиетилен ниско налягане
low density polyethylene
LDPE
Мека и еластична пластмаса Торбички, чували, фолио, опаковки за храни и др. Торби и опаковки за смет, фолио за строителната индустрия и др.
Полипропилен Полипропилен
polypropylene
PP
Твърда, но много еластична пластмаса Опаковки за храни и напитки, каси, щайги, тръби и др. Кошчета за боклук, каси, акумулаторни кутии и капаци и др.
Полистирол

Полистирол
polystyrene
PS

Твърда и крехка пластмаса Кофички за кисело мляко и други храни Закачалки за дрехи, офис аксесоари, кутии за CD / DVD и др.
Експандиран полистирол
expanded polystyrene
EPS
Разпенена и лека пластмаса, енергоспестяваща и термо-изолираща Чаши за горещи напитки, тарелки, кутии за храни
Всички останали пластмаси Всички останали пластмаси

 

Как се рециклират пластмасите?

Поцесът на рециклиране протича при следната последователност:
1. Събиране на отпадаците от пластмаси – битови и промишлени
2. Сортиране по вид пластмаса и цвят
3. Натрошаване на едри парчета с шредери
4. Измиване и подсушаване
5. Смилане с мелници
6. Екструдиране /смляната пластмаса се стапя и след това се екструдира под формата на спагети, които със специални гранулатори се нарязват и се получава рециклирания пластмасов гранулат, който е готов за повторно използване/. С това цикълът се затваря – re-cycle.

Възможностите за рециклиране на пластмасови отпадъци в България, се нуждаят от доразвиване и усъвършенстване. Ние поставяме началото, очаквайки Вашата подкрепа и съдействие.


Какво можем да Ви предложим?

С решение №03 – РД – 562 -01/ 25.10.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, на “Акумпласт” АД е разрешено “да извършва дейности по събиране, временно съхранение, транспортиране и оползотворяване на пластмасови отпадаци”, както от опаковки така и с промишлен и битов произход.

Нашите цели са:

  • ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните пластмасови отпадъци;
  • увеличаване в максимална степен дела на рециклираните пластмасови отпадаци
  • производство на продукти от рециклирана пластмаса
  • разширяване на пазара за крайни продукти произведени от рециклирана пластмаса

“Акумпласт” АД разполага с пълното технологично оборудване за рециклиране на пластмаси. Ние Ви предлагаме да изкупим Вашите пластмасови отпадаци /счупени каси, щайги, бидони, кутии и опаковки и др. от Полипропилен и Полиетилен/ на добра цена.
На всички потребители на пластмасов транспортен амбалаж предлагаме да заменим техния счупен и негоден амбалаж със здрав, произведен от рецикирана пластмаса, в определено съотношение.

Ние Ви предлагаме допълнителни доходи, срещу Вашите пластмасови отпадаци.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Вижте повече информация