Рециклиране

Постоянното влошаване на околната среда представлява огромен международен проблем. Ако излезе извън контрол този проблем ще има сериозен отрицателен ефект върху качеството на нашия живот и нашето здраве, а също така ще разруши естествената среда, в която живеем. Това, което в най-голяма степен води до влошаване на околната среда, е недоброто управление на отпадъците. Годишно в Бълария се образуват приблизително 12 000 000 тона битови и промишлени отпадаци, като около 7% от тях са отпадаци от пластмаси или 840 000 тона.

Какво представлява управлението на отпадъците?

Управлението на отпадъците е дейност, която цели да оползотвори отпадъците по максимално практичен начин.

Под отпадъци разбираме всичко онова, което изхвърляме - от използвани електрически крушки, цигарени угарки, бутилки от безалкохолни напитки, кофички за кисело мляко, неизползваеми вече мебели, използвани пакетчета чай, каси, щайги до хартия и промишлени отпадъци.

Най-добрият начин, по който можем да използваме отпадъците, е да ги рециклираме.

Управлението на отпадъците включва тяхното събиране, транспортиране и обработка.

Рециклирането на отпадъци, повторната употреба на материали и предмети, изгарянето, събирането на сметища и компостирането се разглеждат като обработка на отпадъци.

Рециклирането и купуването на екологични продукти е началото, което е в наши ръце и наша отговорност към природата.

Защо да рециклираме пластмаси?

 • запазване на невъзообновяемите природните богатства – за производството на пластмаси се използват 8% от световните потребности на нефт и природен газ /4% като суровина и 4% като енергия по време на производството/
 • намаляване консумацията на енергия
 • намаляване количествата на натрупаните отпадаци
 • намаляване емисиите във въздуха на въглероден двуокис (CO2), азотен окис (NO) и серен диоксид (SO2)

Как се рециклират пластмасите?

Поцесът на рециклиране протича при
следната последователност:

1. Събиране на отпадъците от пластмаси –
битови и промишлени
2. Сортиране по вид пластмаса и цвят
3. Натрошаване на едри парчета с шредери
4. Измиване и подсушаване
5. Смилане с мелници
6. Екструдиране /смляната пластмаса се стапя и след това се екструдира под формата на спагети, които със специални гранулатори се нарязват и се получава рециклирания пластмасов гранулат, който е готов за повторно използване/. С това цикълът се затваря – re-cycle.

Възможностите за рециклиране на пластмасови отпадъци в България, се нуждаят от доразвиване и усъвършенстване. Ние поставяме началото, очаквайки Вашата подкрепа и съдействие.
В производството на завода се използва зелена енергия, получена от собствена соларна инсталация.

Какво можем да Ви предложим?

С решение №03 – РД – 562 -02/ 07.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, на “Акумпласт” АД е разрешено “да извършва дейности по събиране, временно съхранение, транспортиране и оползотворяване на пластмасови отпадаци”, както от опаковки така и с промишлен и битов произход.

Нашите цели са:

 • ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните пластмасови отпадъци
 • увеличаване в максимална степен дела на рециклираните пластмасови отпадаци
 • производство на продукти от рециклирана пластмаса
 • разширяване на пазара за крайни продукти произведени от рециклирана пластмаса

“Акумпласт” АД разполага с пълното технологично оборудване за рециклиране на пластмаси. Ние Ви предлагаме да изкупим Вашите пластмасови отпадаци /счупени каси, щайги, бидони, кутии и опаковки и др. от Полипропилен и Полиетилен/ на добра цена.
На всички потребители на пластмасов транспортен амбалаж предлагаме да заменим техния счупен и негоден амбалаж със здрав, произведен от рецикирана пластмаса, в определено съотношение.

Ние Ви предлагаме допълнителни доходи, срещу Вашите пластмасови отпадаци.

НОВИ ПРОДУКТИ

Пластмасови каси за съхранение и транспортиране на хранителни продукти - 600/400/105мм
Пластмасови каси за съхранение и транспортиране на хранителни продукти - 600/400/75/1
Пластмасови каси за съхранение и транспортиране на хранителни продукти - 600x400x170mm
Пластмасови каси за транспортиране на живи птици и дребни животни - 1080x580x335mm
Адрес: Добрич 9300, ул. Ст. П. Атанасов №20, Пощенска кутия 154
Телефон: 058/ 602 793; Факс: 058/ 602 792

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА  Запитване
  за оферта

  ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА